Сайт "Студія здоров'я, краси гармонії: міжвузівське співробітництво"

10.05.2015 17:41

Сайт "Студія здоров'я, краси гармонії: міжвузівське співробітництво": studiya-zdorov-ya.webnode.com.ua/

Метою міжвузівського співробітництва є:

  • формування професійно підготовленого вчителя фізичного виховання та основ здоров’я, який здатний працювати в навчальних закладах різних рівнів акредитації, якому були б притаманні духовність, висока мораль, культура, інтелігентність, творче педагогічне мислення, гуманістична спрямованість педагогічної діяльності;
  • формування у студентської молоді розуміння здоров’я як найвищої цінності,  збереження та зміцнення свого здоров’я у всіх його аспектах (духовному, психічному й фізичному);
  • залучення студентів до активної участі у спортивно-масовій роботі (гуртки, секції, факультативи тощо) та до здорового способу життя.