Публікації

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

асистента кафедри біології та основ здоров’я людини

Новописьменного Сергія Анатолійовича

2010 рік

 

1. Новописьменний С.А., Погребняк І.А. Упровадження сучасних природоохоронних концепцій у навчально-виховний процес вищої та середньої школи // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «XVI Каришинські читання». — Полтава: Астрая, 2009. — С. 139-140.

2. Новописьменний С.А., Погребняк І.А. Збереження біорізноманітності тваринного світу // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України в світлі вчення про ноосферу. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. — Полтава: Астрая, 2009. — С. 54-56;

3. Новописьменний С.А., Сенька Є.О. Особливості вирощення м’ясних швидкоростучих курей в умовах домашнього господарства на прикладі бройлерів // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України в світлі вчення про ноосферу. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. — Полтава: Астрая, 2009. — С. 56-57;

4. Рябуха А.Ю., Новописьменний С.А. Провідні напрямки діяльності М.В. Остроградського в сфері добору та підвищення професійного рівня педагогічних кадрів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі» та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності». — Полтава, 2009. — С. 70-71.

5. Новописьменний С.А. Практична спрямованість змісту особистісно-орієнтованої освіти на уроках природознавства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVII Каришинські читання // Полтава, 27-28 травня 2010р.

 

2011        рік

1. Новописьменний С.А., Кусайло А.О. Лікарські властивості продуктів життєдіяльності бджіл // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 36-39.

2.Новописьменний С.А., П’ятницька Я.Д. Зникаючі види тварин Полтавщини та їх охорона // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: Астрая, 2011. –С. 58-60.

3. Новописьменний С.А., Дзюбенко Д.А. Історія виникнення природознавства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVIII КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка / За загальною редакцією проф. Гриньової М.В. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 22-24.

4.Новописьменний С.А., Бабич В.С. Сучасні програми з природознавства в початковій школі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVIII КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка / За загальною редакцією проф. Гриньової М.В. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 97-99.

5.Новописьменний С.А., Шаповалова К.Д., Медоносні бджоли та їх ворог // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVIII КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 26-27 травня 2011 р.) / Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка / За загальною редакцією проф. Гриньової М.В. – Полтава: Астрая, 2011. – С. 437-439.

2012 рік

1. Новописьменний С.А. Які переваги перепелиних яєць. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі». XVІX КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ], (Полтава, 17-18 травня 2012 р.) / Полтава. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2012. – 469 с. – С.162-164.

2.  Новописьменний С.А., Шепель В.В. Значення сну для здоров’я людини. / Науково – методичне забезпечення спеціальності «Здоров’я людини». Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару-наради. – Полтава: Астрая, 2012. – 144 с. – С.40-43. (0,27).

3. Новописьменний С.А., Криворученко К.А. Аборт у підлітковому віці, як один із чинників негативного впливу на репродуктивне здоров’я. / Науково – методичне забезпечення спеціальності «Здоров’я людини». Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару-наради.-Полтава: Астрая, 2012. – 144 с. – С.38-40.

2013 рік.

1. Гомля  Л.М., Денисенко Л.С., Новописьменний С.А. Можливості використання парків в навчально-виховному процесі. // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: Астрая, 2013. –С. 185-187.